Description

Mần IT cho CTy tư nhân và đi dạy học

Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions
General Info
 
First Name:
Hải
Last Name:
Nguyễn Hoàng
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Sài Gòn
Timeline
All posts · Posts by Chip8412 · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
13.08.2013
Chip8412 added 3 new photos to album Chip8412's photos
1803 days ago
18.03.2013
Chip8412 added new photo
1951 days ago
22.02.2013
Chip8412 added 3 new photos to album Dọc đường gió bụi
1975 days ago
18.02.2013
Chip8412 added 2 new photos to album Dọc đường gió bụi
1979 days ago
Chip8412 added new avatar
1979 days ago
Chip8412 changed avatar
1979 days ago
Photo Albums