Description

Làm việc tại Công Ty Mỹ Thuật Đà Nẵng

Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
Thọ
Last Name:
Nguyễn Minh
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Thành phố Đà Nẵng
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by Nguyenminhtho · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
04.05.2015
Nguyenminhtho is now friends with tinnetlk
1479 days ago
03.05.2015
Nguyenminhtho commented on a photo
Hoian đâu phải thế nhi. Nha cua toi dau roi?
1480 days ago