Description
Thân chào các bạn, Trong đời sống ngày nay hầu như ai cũng có ảnh của mình, coi nhiếp ảnh là một thú vui... Vậy chúng ta cùng nhau trao đổi về nhiếp ảnh nhé
Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
Nhiếp Ảnh
Last Name:
Bụi
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Ho Chi Minh City
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by Nhiếp Ảnh · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
14.07.2014
Nhiếp Ảnh is now friends with Cừu Lão
1775 days ago
13.07.2014
Nhiếp Ảnh is now friends with Cao
1776 days ago
29.03.2014
Nhiếp Ảnh is now friends with Anton
1882 days ago
06.03.2014
Nhiếp Ảnh added new avatar
1905 days ago
Nhiếp Ảnh changed avatar
1905 days ago