Description

Cuộc đời là những chuyến đi...

Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
Frank
Last Name:
Dang
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hà Nội
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by SINBAD · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
27.02.2015
SINBAD added new photo
1207 days ago
17.10.2014
SINBAD added new photo
1340 days ago
10.04.2014
SINBAD added new photo
1530 days ago
03.03.2014
SINBAD added new photo
1568 days ago
SINBAD commented on a photo

Những cái này nhìn mãi mà mỗi khi nhìn vẫn cứ nổi gai ốc nhờ

mùa đổ nước
ruộng bạc thang vùng Nguyên Dương, TQ
 
1568 days ago
14.01.2014
SINBAD edited his profile info
1616 days ago
11.01.2014
SINBAD added new photo
1619 days ago
26.12.2013
SINBAD added new photo
1635 days ago · 1 comments1 comments
13.12.2013
SINBAD commented on a photo

Rất tuyệt ! Mọi nhẽ !

1648 days ago
10.12.2013
SINBAD added new photo
1651 days ago · 1 comments1 comments
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Photos By SINBAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By SINBAD
22 Photos By SINBAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By SINBAD