Description

Cuộc đời là những chuyến đi...

Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
Frank
Last Name:
Dang
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hà Nội
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by SINBAD · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
27.02.2015
SINBAD added new photo
1865 days ago
17.10.2014
SINBAD added new photo
1998 days ago
10.04.2014
SINBAD added new photo
2188 days ago
03.03.2014
SINBAD added new photo
2226 days ago
SINBAD commented on a photo

Những cái này nhìn mãi mà mỗi khi nhìn vẫn cứ nổi gai ốc nhờ

mùa đổ nước
ruộng bạc thang vùng Nguyên Dương, TQ
 
2226 days ago
14.01.2014
SINBAD edited his profile info
2274 days ago
11.01.2014
SINBAD added new photo
2277 days ago
26.12.2013
SINBAD added new photo
2293 days ago · 1 comments1 comments
13.12.2013
SINBAD commented on a photo

Rất tuyệt ! Mọi nhẽ !

2306 days ago
10.12.2013
SINBAD added new photo
2309 days ago · 1 comments1 comments
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Photos By SINBAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By SINBAD
22 Photos By SINBAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By SINBAD