Description

 Người bình thương như những người bình thường khác

Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
TriềuHương
Last Name:
Nguyễn
Sex:
Woman
Country:
United States
City:
BuenaPark
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by TH-Nguyen · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
21.07.2013
TH-Nguyen added new photo
2452 days ago
TH-Nguyen commented on a photo

Cám ơn bạn hiphip, ảnh này chỉ chụp bình thường, không phải loại phơi sáng (long exposure)

Chiều  về
Salton Sea, California
 
2452 days ago
13.07.2013
TH-Nguyen added new photo
2460 days ago
12.07.2013
TH-Nguyen added new photo
2461 days ago
11.07.2013
TH-Nguyen commented on a photo

Cám ơn bạn BiaSG:

Chiều  về
Salton Sea, California
 
2463 days ago
10.07.2013
TH-Nguyen commented on a photo

Cám ơn anh huynhphuchau, anh TMJ và anh ATS :)

Chiều  về
Salton Sea, California
 
2464 days ago
09.07.2013
TH-Nguyen commented on a photo

Cám ơn bạn THHoang, hình này chụp ở Salton Sea, California

Chiều  về
Salton Sea, California
 
2465 days ago
TH-Nguyen commented on a photo

Đẹp quá TMJ !

Xây Tổ Ấm - Nest Building
Canon 1D X + 1.4X TC III + 500mm F4 IS - Handheld shot! Mượn được cái 1DX & 1.4X TC III của Canon Professional Service xài 10 ngày chụp cũng rất đã :-)
 
2465 days ago
08.07.2013
TH-Nguyen added new photo
2465 days ago · 9 comments9 comments
TH-Nguyen is now friends with nkinhluan
2466 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By TH-Nguyen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By TH-Nguyen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By TH-Nguyen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By TH-Nguyen
 
 
 
 
 
 
 
10 Photos By TH-Nguyen