Description

It is just a lousy shooter....

Profile Photo
Empty
Actions
General Info
 
First Name:
Tân
Last Name:
Trần
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Sài Gòn
Timeline
All posts · Posts by Tana · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
15.03.2015
Tana added new photo
1315 days ago
11.01.2015
Tana commented on a photo
Tuyệt vời!
SHE
SHE
 
1378 days ago
01.01.2015
Tana added new photo
1388 days ago
28.12.2014
Tana added 3 new photos to album TANA's LANDSCAPE
1392 days ago
02.09.2014
Tana added new photo
1509 days ago
02.11.2013
Tana added new photo
1813 days ago
12.10.2013
Tana added new photo
1834 days ago
31.08.2013
Tana edited his profile info
1876 days ago
17.03.2013
Tana commented on a photo

Rất hay, từ góc chụp, khoản khắc cho tới cách chọn sử lý hậu kỳ làm nổi bật đường nét khắc khổ của người khuân vác....

Khuân muối
Duyblack
 
2043 days ago
03.03.2013
Tana added new avatar
2057 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Photos By Tana