Description
Một bông hoa hồng không mùi thơm cũng chẳng được quí trọng hơn gì một người phụ nữ đẹp mà vô duyên
Actions
Timeline
All posts · Posts by avarosa · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Empty