Post view

Văn Miếu Quốc Tử Giám (tt)

Khổng Tử Cá nhân tôi suy nghĩ không biết có phải do các vị vua nước nhà đã tôn thờ Khổng Tử ở một vị trí trang trọng nhất hay không mà trải qua bao cuộc binh đao với anh "bạn" phương bắc, Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn hầu như còn nguyên vẹn?

Khu này tôn thờ 3 vị vua: Lý Thánh Tông, có công xây dựng Văn Miếu Lý Nhân Tông, có công lập Quốc Tử Giám Lê Thánh Tông, có công dựng bia Tiến Sĩ

Thanhcong67

nhombientap · 3624 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
13.07.2011 (3624 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
Miền Nam (3 posts)
Miền Trung (1 posts)
Tin tức (3 posts)
Điểm đến (1 posts)
Văn Miếu Quốc Tử Giám (tt)