Post view

Hướng dẫn đổi User Name

HƯỚNG DẪN ĐỔI USER NAME

Các bạn làm theo các bước sau đây:

1- Đăng nhập bằng user name cũ.

2- Click vào "Tài khoản" (hình 1).

3- Click vào "Điều chỉnh hồ sơ" (hình 1).

4- Sửa user name của bạn (hình 2).

5- Lưu lại (hình 3).

Hình 1

58d31b52ab951bbb6c5aaa36dc0dcbd1.jpg

Hình 2

b844a77cd04fb23a7f7ab52e4b943595.jpg

spacer.gif

Hình 3

2dd2ddfdf4b3be6a8b28cd0742c18c52.jpg

Chúc các bạn thành công.

banquantri · 2291 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
17.03.2015 (2291 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
lưu ý (5 posts)
Hướng dẫn (7 posts)
Hướng dẫn đổi User Name