Description
Empty
Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by huynhphuchau · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
21.11.2014
huynhphuchau commented on a photo
Tuyệt phẩm !
2160 days ago
09.10.2014
 

Mình cần mua tác quyền "Trong vường Quýt" để in lịch. Anh vui lòng liên hệ Ngọc gấp nhé:
0908 12 5757
2203 days ago
29.09.2014
huynhphuchau commented on a photo
Cám ơn bạn hiền :)
2213 days ago
05.09.2014
huynhphuchau commented on a photo
Quá đã !
2237 days ago
03.09.2014
huynhphuchau commented on a photo
Đẹp tuyệt!
2239 days ago
17.07.2014
huynhphuchau commented on a photo
Hay lắm!
Untitle
 
2287 days ago
huynhphuchau commented on a photo
Ảnh này kinh điển quá: góc chụp, bố cục , sự tương phản giữa động - tỉnh , BW rất hợp với không khí bức ảnh ..... nói chung là tuyệt vời !
2287 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By huynhphuchau
22 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Photos By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Photos By huynhphuchau