Description

www.flickr.com/jethuynh

www.jethuynh.com

Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions
General Info
 
First Name:
Huynh
Last Name:
Jet
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hồ Chí Minh
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by jethuynh · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
04.02.2014
jethuynh added new photo
1716 days ago · 1 comments1 comments
03.02.2014
 
Ông lão ở Làng Chiếu Định Yên
Ông lão ở Làng Chiếu Định Yên
 
1717 days ago
02.02.2014
 
Chợ nổi Ngã Năm
Chợ nổi Ngã Năm
 
1719 days ago
01.02.2014
jethuynh added new photo
1719 days ago
31.01.2014
jethuynh added new photo
1720 days ago
30.01.2014
jethuynh added new photo
1721 days ago
14.01.2014
jethuynh commented on a photo

rồi Mắt Hổ bắt đầu đại náo SGPT :-)

Bến Chương Dương
Sài gòn có bến Chương Dương Có Dinh độc lập, có đường tự do. Đại lộ Đông Tây là 1 trong những tuyến đường đẹp của TP - niềm tự hào của người dân xì gòn.
 
1738 days ago
16.09.2013
jethuynh added new avatar
1857 days ago
jethuynh changed avatar
1857 days ago
17.04.2013
jethuynh is now friends with AndreLuu
2010 days ago
Photo Albums