Bảng Chi tiết chi phí của Chương trình Hạt Mầm Xanh 2015. (Viewed 1607 times)
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
Bảng này thể hiện chi tiết chi phí của chương trình Hạt Mầm Xanh 2015.
Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15
1.Chi phí thư viện sách cho trường Tiểu Học Mỹ Đức: 1595 cuốn sách
Giá bìa: 35.507.500 đồng
Giá thực trả: 20.009.000 đồng + 15.000 đồng ( phí chuyển tiền),

2.Chi phí thư viện sách cho trường Tiểu học ở Hà Giang: 525 cuốn
Giá bìa: 10.007.500 đồng
Giá thực trả: 5.003.750 đồng
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
3.Trường cấp 1 – 2 Phình Hồ, thuộc xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
1. Dấu HMX: 440,000 đ
2. Áo khoác 350 cái: 33,950,000 đ
3. Sách GK cho 350 em : 4,732,992 đ
4. Tổng : 39,122,992 đồng.
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
Cập nhật chi phí cho Trường cấp 1-2 Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
1. Dấu HMX: 440,000 đ
2. Áo khoác 350 cái: 33,950,000 đ
3. Sách GK cho 350 em : 4,732,992 đ 4.
4.Thư viện Hạt Mầm Xanh; 10.000.000 đ ( giá bìa 20.000.000 đ)
5. Quà tặng cho thầy cô: 2.000.000 đ
6. Caphe GM tặng 35 phần quà ( AnhXxi tặng )

Cộng: 51.122.992 đồng .

Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
Cập nhật chi phí cho chuyến đi trao thư viện Hạt Mầm Xanh tại Trà Vinh 08/2015

1.Tặng Trường tiểu học An Trường D - Ấp 5 A - Xã An Trường - Huyện Càng Long - Trà Vinh
+ Thư viện Hạt Mầm Xanh: 639 cuốn sách giá bìa: 23.358.000 đồng
Giá thực trả sau chiết khấu: 15.782.700 đồng
+ 500 cuốn sách do Đoàn Thanh biên CN NXB Kim Đồng tặng.

2.Tặng các em học sinh tại Chùa Kompông Chrây - tức Chùa Hang tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
+ Hạt Mầm Xanh tặng : 700 cuốn vở học sinh 100 trang/cuốn hiệu Vĩnh Tiến giá 3.780.000 đồng
30 hộp bút bi màu xanh giá : 1.080.000 đồng
+ Anh Thekid tặng 200 cuốn vở
+ Bạn Trường Sơn tặng 4 thùng bánh Chocopie
+ Đoàn Thanh niên NXB Kim Đồng tặng 1 kệ sách.Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
Cập nhật chi phí chuyến đi trao Thư viện Hạt Mầm Xanh tại Vĩnh Ngươn, Châu Đốc.
+ Thư viện Hạt Mầm Xanh: 2000 cuốn sách giá bìa: 52.896.000 đồng
Giá thực trả sau chiết khấu: 20.000.000 đồng
Bạn và anh Huỳnh Phúc Hậu tặng 500 cuốn vở.
Bạn Lê Vương Thịnh tặng 200 cuốn vở.
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
CHI PHÍ THƯ VIỆN HẠT MẦM XANH NĂM 2016
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
Chuyến trao thư viện sách tại xã Tu Tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2016.
Chương trình trao 2 thư viện:
1. Trường THCS Tu Tra
Trường có 475 học sinh, 42 giáo viên, 16 lớp học 2 ca.
Chương trình tặng 1 thư viện: 971 cuốn truyện
Giá bìa: 30.005.000 đồng
2. Trường Tiểu học Tu Tra
Trường có 381 học sinh, 28 giáo viên, 12 lớp học.
Chương trình tặng 1 thư viện: 1143 cuốn truyện
Giá bìa: 20.042.000 đồng.
Nhà xuất bản Kim Đồng CN TP HCM tặng 1000 cuốn truyện trị giá 15.297.000 đồng.
Toàn bộ số truyện được trao trong chuyến đi này: 3114 cuốn
+ Giá trị thư viện thực trả: 25.042.500 đồng
+ 02 bảng thư viện: 350.000 đồng.
Chị Nguyễn thị Hoàng VY tặng 53 tập truyện tranh trị giá: 4.600.000 đồng.


Bảng Chi tiết chi phí của Chương trình Hạt Mầm Xanh 2015.