Chia buồn với gia đình anh Phan Văn Thanh -Macro (Viewed 1720 times)
Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

Nhận được tin thân phụ anh Phan van Thanh - Macro qua đời.
Thay mặt BQT em chia buồn với anh và gia đình. Cầu mong hương hồn ông sớm siêu thoát.


Liệm lúc 9h ngày 15/10/2014.
Ngày động quan là 18/10/2014.
Các anh em hẹn ngày cùng đi viếng nhé.

Standard
06-10-2008
Posts: 18
Rating: 0
Xin chia buồn cùng Anh Thanh và gia đình. Cầu mong Cụ sớm vãng sanh cực lạc.
Standard
08-09-2007
Posts: 173
Rating: 25
Xin chia buồn với gia đình anh
www.trungnguyenphoto.net
Standard
10-09-2007
Posts: 7
Rating: 0
Xin gởi lời chia buồn đến anh và gia đình, cầu mong cụ sớm yên nghỉ trong bình an.
Standard
05-09-2007
Posts: 170
Rating: 9
Xin được chia buồn cùng anh và gia đình.
Chia buồn với gia đình anh Phan Văn Thanh -Macro