Hạt Mầm Xanh - Tu Tra - Lâm Đồng - 2016 (Viewed 260 times)
Standard
08-09-2007
Posts: 173
Rating: 25
Có vài ảnh chụp các em tại trường trung học cơ sở Tu Tra-Đơn Dương-Lâm Đồng.
Cám ơn mọi người ghé xem ảnh

IMG_8217.jpg

IMG_8226.jpg

IMG_8230.jpg

IMG_8232.JPG

IMG_8235.jpg

IMG_8238.jpg
www.trungnguyenphoto.net
Hạt Mầm Xanh - Tu Tra - Lâm Đồng - 2016