Tính năng chèn ảnh từ máy tính của bạn vào bài viết của diễn đàn (Viewed 647 times)
Standard
03-03-2009
Posts: 16
Rating: 1
Bạn bấm vào biểu tượng  Image Upload trên thanh công cụ của trình soạn thảo bài viết. Cửa sổ upload ảnh sẽ hiện lên:
Capture3.PNG

Bạn bấm vào "Choose File" để chọn tập tin hình trên máy tính của bạn, sau đó bấm "Upload". Ảnh sẽ được tải lên và tự động chèn vào bài viết của diễn đàn.

Ghi chú: Nếu ảnh mà bạn muốn chèn vào đã nằm trên trang web khác (flickr, facebook,...) thì phải dùng tính năng chèn ảnh online: bấm vào biểu tượng Link to Image trên thanh công cụ để gọi lên cửa sổ chèn ảnh online.


Chữ ký của tôi
Tính năng chèn ảnh từ máy tính của bạn vào bài viết của diễn đàn