Vui cùng m4/3 - Micro Four Third (MFT) (Viewed 570 times)
Standard
22-05-2015
Posts: 2
Rating: 0
Chào mọi người,
Mình mạo mụi lập topic này để post các hình ảnh được chụp từ máy m4/3 - Micro Four Third  (MFT) - Crop 2.0
Xin mời các bạn có hình thuộc nhóm này góp ảnh cho vui
Thân.

Hoa Mua rừng
17550917901_7ff4e8b3db_c.jpg
Standard
22-05-2015
Posts: 2
Rating: 0
Sen đôi

17124648387_63fbd9961e_h.jpg
Vui cùng m4/3 - Micro Four Third (MFT)