View photo
 
 
0
24
1495448330_cpxd
Giấy phép xây dựng dự án là duy nhất, bao gồm tất cả các giấy phép con khác trước đó, nên cũng có thể nói đây là giấy phép quan trọng nhất, được tất cả các bên liên quan từ chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, quản lý dự án, tư vấn giám sát,… chờ đợi nhất.
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Photo info
 
EXIF Info
 
Camera:
Canon EOS 5D Mark II
Focal:
55 mm
Speed:
1/200 sec
Aperture:
f/10.0
ISO/Film:
100
Taken:
2010:10:11 01:27:01
Copyright:
peshkova - Fotolia
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Related photos