View photo
 
 
0
384
Bay lên cao bay lên cao như cồn cào... ò.. ò.. ò.. ó... o
Bay
Comments
Order by: 
Per page: 
 
 •  Santran: 
   

  con nay o cong vien tao đàn hum qua mà ...:))

   
   2158 days ago 
  0 likes
   
Photo info
 
Date:
20.02.2013 (2158 days ago)
EXIF Info
 
Camera:
---
Focal:
--- mm
Speed:
--- sec
Aperture:
---
ISO/Film:
---
Taken:
---
Copyright:
---
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Related photos
 
Bay lên cao bay lên cao như cồn cào... ò.. ò.. ò.. ó... o