View photo
 
 
0
325
Diêm, khăn mặt, bấc đèn, ô mai, lạc rang, quạt nan, quạt giấy đê
Ha noi, cafethat
Comments
Order by: 
Per page: 
 
 •  cafethat: 
   

  cảm ơn mợ GKIEU, cảm ơn bác Trungnguyen :)

   
   2136 days ago 
  0 likes
   
 •  GKIEU: 
   
  Đinh vít, bù loong, cờ lê, tuốc vít, kìm kiếc ...đê.
   
   2136 days ago 
  1 likes
   
 •  Trungnguyen: 
   

  Ảnh hay quá

   
   2136 days ago 
  1 likes
   
Author
Photo info
 
Date:
05.02.2013 (2136 days ago)
Category:
EXIF Info
 
Camera:
---
Focal:
--- mm
Speed:
--- sec
Aperture:
---
ISO/Film:
---
Taken:
---
Copyright:
---
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
Related photos
 
Diêm, khăn mặt, bấc đèn, ô mai, lạc rang, quạt nan, quạt giấy đê