View photo
 
 
0
363
Động và Tĩnh
Tĩnh mà động, động mà tính.
Comments
Order by: 
Per page: 
 
 •  BiaSG: 
   

  Thích tấm này quá bác ơi, bầu trời tuyệt vời

   
   2061 days ago 
  0 likes
   
Author
Photo info
 
Date:
11.03.2013 (2139 days ago)
Category:
EXIF Info
 
Camera:
---
Focal:
--- mm
Speed:
--- sec
Aperture:
---
ISO/Film:
---
Taken:
---
Copyright:
---
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Photos By NHOCDEKHOC
Related photos
 
Động và Tĩnh