View photo
 
 
0
436
Như Chiều
Eempolder, The Netherlands 02ONov14 Căn nhà trắng lớn hồi xưa là cối xay gío, bây giờ đã được động cơ hoá thành nhà bơm lớn nhất ở vùng sông EEM.
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
Photo info
 
Date:
07.11.2014 (1976 days ago)
Category:
Tags:
EXIF Info
 
Camera:
ws)
Focal:
74099370.666667 mm
Speed:
1634551072/1748659305 sec
Aperture:
f/1.0
ISO/Film:
100
Taken:
Copyright:
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
101 Photos By THHoang
Related photos
 
Như Chiều