View photo
 
 
0
632
Phan Thiet
Comments
Order by: 
Per page: 
 
 •  AndreLuu: 
   

  Đường dẫn nước, khoảnh khắc và bố cục thật tuyệt vời anh Dũng ơi.

   
   2193 days ago 
  0 likes
   
 •  ATS_USA: 
   

  Rất đẹp bạn NewDawn .

   
   2194 days ago 
  0 likes
   
 •  BiaSG: 
   

  quá đẹp anh Dũng ơi :)

   
   2194 days ago 
  0 likes
   
 •  tranliethung: 
   

  Quá đẹp :))

   
   2194 days ago 
  0 likes
   
 •  nvman: 
   

  bác luôn là số một !

   
   2194 days ago 
  0 likes
   
Author
Photo info
 
Date:
04.04.2014 (2194 days ago)
Category:
EXIF Info
 
Camera:
---
Focal:
--- mm
Speed:
--- sec
Aperture:
---
ISO/Film:
---
Taken:
---
Copyright:
---
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
22 Photos By NewDawn
Related photos
 
Phan Thiet