View photo
 
 
0
446
Phơi cá.
Comments
Order by: 
Per page: 
 
 •  Nhan: 
   
  Ở Kiên Giang có sân phơi khô cá ngân rất đẹp. Hôm nào anh Marlin về em dẫn đi chụp. :)
   
   1301 days ago 
  0 likes
   
Author
Photo info
 
Date:
08.09.2016 (1306 days ago)
EXIF Info
 
Camera:
---
Focal:
--- mm
Speed:
--- sec
Aperture:
---
ISO/Film:
---
Taken:
---
Copyright:
---
Recommend
 
Actions
Photos From This Album
 
 
 
15 Photos By marlin
Related photos
 
Phơi cá.