View Video
 
0 votes
0
1517
Học Lightroom 4 - 003 Đưa hình ảnh vô máy computer phần 1
Cách đưa hình vô máy Computer bằng thẻ Compact Flash ngay sau khi chụp xong. Tác giả: Peter Pham
Recommend
 
Related Videos
 
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
Video info
 
Actions
Videos From This Album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học Lightroom 4 - 003 Đưa hình ảnh vô máy computer phần 1