Description
Empty
Profile Photo
Profile Photos
 
116 Photos By nvman
Actions
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by nvman · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
18.08.2014
nvman commented on a photo
AS tuyệt quá
Gọi Nắng...
Gọi Nắng ... Khoảnh khắc tôi thu giữ được sáng nay khi gặp người nghệ sĩ đang thả hồn vào bản nhạc "Gọi Nắng" . Cám ơn anh đã cho tôi vừa thưởng thức vừa thu hình ...
 
1860 days ago
nvman commented on a photo
Ống mới phải không bạn già
Chim QN
 
1860 days ago
nvman commented on a photo
Đây là con Bô nông, bạn già có khỏe không?
1860 days ago
16.08.2014
nvman added new photo
1862 days ago · 2 comments2 comments
10.07.2014
nvman commented on a photo
Thật tuyệt vời !
1899 days ago
09.07.2014
nvman commented on a photo
1900 days ago
nvman commented on a photo
1900 days ago
30.06.2014
nvman commented on a photo
Bái phục bác Hiếu! Về nguyên tắc phải cho con em ăn trước !
1909 days ago
18.06.2014
nvman commented on a photo
Đẹp, bạn già
1921 days ago
nvman commented on a photo
Tuyệt vời, xin chúc mừng bạn già
1921 days ago
Photo Albums
116 Photos By nvman