Thông tin chung
 
Tên:
Nguyá»…n Thanh DÅ©ng
Giới thiệu
Film muôn thuở!
Thông tin thêm
 
Mối quan tâm:
Phong cảnh + Đời thường