Description
Trong tuyệt vọng chỉ xin trời đất, đừng cho loài người tức tưởi lúc yêu nhau.\r\nXin nước mắt ngừng rơi trong cõi sống, xin nụ cười mãi mãi nở trên môi...