Description
Dù tôi đi không nhanh nhưng chả bao giờ lùi cả !