Description
nhấn ALt + F4 để nhìn thấy chữ kí của tôi.