Description
Sống trong cõi mộng, ta đừng mộng.\r\nĐứng giữa đất trời, hướng hướng trông