Description
\"Khi ta giận, ta chính là cái giận. Khi thương yêu, ta chính là thương yêu\"