Description
Đời là một chuyến đi xa/ Đến rồi mới chẳng biết là đi đâu