General Info
 
First Name:
Trần Kiên
Description
\" Ngay cả khi trong túi không còn 1 xu,thì cái mũ anh đội trên đầu cũng phải sao cho ngay ngắn...\"