Description
Hạnh phúc vì sớm mai bạn con thức giấc, hạnh phúc vì chiếc lá kìa màu xanh, vì chúng ta là bạn........đời mộng mơ đúng nghĩa\r\nhttp://360.yahoo.com/emoi_dungdoithay2001