Description
vẻ ngoài không nói lên điều gì cả nhưng có vẻ ngoài vẫn tốt hơn .....^^