Description
Tuổi trẻ Dám thử sức mình, để sau này không bao giờ phải nói từ Giá Như.......\r\nKhông cần Tự tin, mà quan trọng là bạn có Muốn hay không mà thôi.......