Description
Hãy cho nhau những nụ cười\r\nHãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương