Description
Em ơi, anh yêu nắng Sài Gòn và anh cũng yêu em.