Description

Con vịt lớn bơi ra con đường lớn, con vịt nhỏ bơi ra con đường nhỏ, không bơi thì không có con đường nào!

Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions
General Info
 
First Name:
Quang Hòa
Last Name:
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hồ Chí Minh
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by quang_hoa · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
14.08.2014
 
2123 days ago
17.06.2014
 
2181 days ago
05.03.2014
quang_hoa added new photo
2285 days ago
17.02.2014
quang_hoa added new photo
2301 days ago
13.02.2014
quang_hoa added new photo
2305 days ago
02.11.2013
quang_hoa added new photo
2408 days ago
quang_hoa commented on a photo

Thích quá! ảnh bìa của Fb: MACRO, HOA CỎ & ONG BƯỚM


Đi tiếp đi... nhìn cái gì!
 
2408 days ago
20.10.2013
quang_hoa edited his profile info
2421 days ago
quang_hoa added new photo
2421 days ago
07.08.2013
quang_hoa is now friends with bosuaneem
2495 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By quang_hoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By quang_hoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By quang_hoa