Description
Empty
Profile Photo
Profile Photos
 
56 Photos By tamduy
Actions
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by tamduy · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
14.03.2015
tamduy added new photo
1531 days ago
06.03.2015
tamduy commented on a blog post
khong biet muon noi cai gi ?

Con đường Nhiếp ảnh. Đã từ lâu rồi, mình ấp ủ viết bài này nhưng đến bây giờ mới có thời gian để làm. Đây chính là nền móng cho những nhiếp ảnh gia trẻ muốn theo đuổi nghiệp ảnh và cũng định hướng cho các bạn chơi ảnh muốn chơi theo cách của mình. Những điều mình sẽ viết, đều dựa trên hệ thống nhiếp ảnh Hoa Kỳ, chưa hẳn đã đúng hoàn toàn và chưa chắc có thể áp dụng ở nhiều nơi, nhưng với kinh nghiệm của mình, mình tin là nó hợp lý. Nhiều trường nhiếp ảnh của Mỹ đều có buổi seminar cho các sinh viên trước khi đăng
1538 days ago
27.02.2015
tamduy added new photo
1546 days ago
06.02.2015
tamduy added new photo
1567 days ago
02.02.2015
tamduy added new photo
1571 days ago
27.01.2015
tamduy added new photo
1577 days ago
22.01.2015
tamduy added new photo
1582 days ago
15.05.2014
tamduy added new photo
1834 days ago
03.05.2014
tamduy added new photo
1846 days ago
23.04.2014
tamduy added new photo
1856 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By tamduy
56 Photos By tamduy