Giới thiệu
\"Người ta ít khi mắc sai lầm vì dốt mà thường mắc sai lầm vì tưởng mình giỏi\".
Ảnh trên trang cá nhân
Ảnh trên trang cá nhân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tùy chọn
Bạn bè
 
Dòng thời gian
Tất cả các bài viết · Bài viết của AmateurPic · Bài viết của người khác · RSS · Theo dõi
 
Thời gian (ngày trước):
14 ngày trước
AmateurPic giờ là bạn của SilverDragon
14 ngày trước
AmateurPic giờ là bạn của SilverDragon
14 ngày trước
 
14 ngày trước
18 ngày trước
 
18 ngày trước
20 ngày trước
 
20 ngày trước
25 ngày trước
 
Làn sóng xanh.
Đồi chè Mộc Châu.
 
25 ngày trước
30 ngày trước
 
30 ngày trước
11.09.2013
 
86 ngày trước
29.08.2013
 
Martell
 
99 ngày trước
26.08.2013
 
Drops
 
102 ngày trước
Album Ảnh