Giới thiệu

i like travel, like football, like tennis, like take photo.

Ảnh trên trang cá nhân
Ảnh trên trang cá nhân
 
 
 
 
 
Tùy chọn
Thông tin chung
 
Tên:
Khanh phuong
Họ:
Vu
Giới tính:
Nam
Quốc gia:
Vietnam
Thành phố:
Ho chi minh
Bạn bè
 
Dòng thời gian
Tất cả các bài viết · Bài viết của KAPHOTO · Bài viết của người khác · RSS · Theo dõi
 
Thời gian (ngày trước):
27.02.2016
 
31 ngày trước
22.01.2016
KAPHOTO đã thêm ảnh
68 ngày trước
  24.11.2015
  KAPHOTO đã thêm ảnh
  126 ngày trước
   25.10.2015
    
   156 ngày trước
   KAPHOTO đã thêm ảnh
   156 ngày trước
    11.10.2015
    KAPHOTO đã thêm ảnh
    170 ngày trước
     KAPHOTO đã thêm ảnh
     170 ngày trước
      KAPHOTO giờ là bạn của tinnetlk
      170 ngày trước
      KAPHOTO giờ là bạn của tinnetlk
      170 ngày trước
      15.03.2015
      KAPHOTO đã thêm 2 ảnh mới vào album 13.03.2015
      381 ngày trước
       Album Ảnh
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       5 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       4 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       3 Ảnh By KAPHOTO
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       1 Ảnh By KAPHOTO