Giới thiệu

Làm việc tại Công Ty Mỹ Thuật Đà Nẵng

Ảnh trên trang cá nhân
Không có
Tùy chọn
Thông tin chung
 
Tên:
Thọ
Họ:
Nguyễn Minh
Giới tính:
Nam
Quốc gia:
Vietnam
Thành phố:
Thành phố Đà Nẵng
Bạn bè
 
Dòng thời gian
Tất cả các bài viết · Bài viết của Nguyenminhtho · Bài viết của người khác · RSS · Theo dõi
 
Thời gian (ngày trước):
04.05.2015
Nguyenminhtho giờ là bạn của tinnetlk
480 ngày trước
03.05.2015
Nguyenminhtho đã bình luận ảnh
Hoian đâu phải thế nhi. Nha cua toi dau roi?
481 ngày trước