Description

Bắt đầu nhiếp ảnh từ tháng 5 năm 2012, hi vọng được học hỏi thêm từ mọi người ;)

Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By Shenvi
Actions
General Info
 
First Name:
Gia Huy
Last Name:
Hồ
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hồ Chí Minh
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by Shenvi · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
06.06.2013
Shenvi added new photo
2898 days ago
05.06.2013
Shenvi added 2 new photos to album Shenvi'z BS
2899 days ago
04.06.2013
Shenvi added 2 new photos to album Shenvi'z BS
2900 days ago
Shenvi added new avatar
2900 days ago
Shenvi changed avatar
2900 days ago
Shenvi added new photo
2900 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Photos By Shenvi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By Shenvi