Giới thiệu

Xấu trai, nhà nghèo sức khoẻ yếu.

Ảnh trên trang cá nhân
Không có
Tùy chọn
Thông tin chung
 
Tên:
Anh Tuấn
Họ:
Giới tính:
Nam
Quốc gia:
Vietnam
Thành phố:
Tuyên Quang
Bạn bè
 
Dòng thời gian
Tất cả các bài viết · Bài viết của Tacke · Bài viết của người khác · RSS · Theo dõi
 
Thời gian (ngày trước):
10.12.2013
Tacke đã thêm ảnh đại diện
989 ngày trước
Tacke đã thay đổi ảnh đại diện
989 ngày trước