Description
------\r\nTo be or not to be!\r\nNever say die!\r\nNever give up!\r\n\r\n----\r\nTrong cuộc sống có muôn vàn ý nghĩa.\r\nBiết thế nào và đúng thực ra sao?\r\nThế mới biết chân trời là vô tận.\r\nBiển vô
Actions
Timeline
All posts · Posts by aime304 · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Empty