Giới thiệu
Không có
Ảnh trên trang cá nhân
Ảnh trên trang cá nhân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tùy chọn
Bạn bè
 
Dòng thời gian
Tất cả các bài viết · Bài viết của huynhphuchau · Bài viết của người khác · RSS · Theo dõi
 
Thời gian (ngày trước):
05.08.2015
huynhphuchau đã thêm bài viết diễn đàn
457 ngày trước
21.11.2014
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Tuyệt phẩm !
714 ngày trước
09.10.2014
 

Mình cần mua tác quyền "Trong vường Quýt" để in lịch. Anh vui lòng liên hệ Ngọc gấp nhé:
0908 12 5757
757 ngày trước
29.09.2014
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Cám ơn bạn hiền :)
767 ngày trước
05.09.2014
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Quá đã !
791 ngày trước
03.09.2014
huynhphuchau đã thêm bài viết diễn đàn
793 ngày trước
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Đẹp tuyệt!
793 ngày trước
17.07.2014
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Hay lắm!
Untitle
 
841 ngày trước
huynhphuchau đã bình luận ảnh
Ảnh này kinh điển quá: góc chụp, bố cục , sự tương phản giữa động - tỉnh , BW rất hợp với không khí bức ảnh ..... nói chung là tuyệt vời !
841 ngày trước
Album Ảnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Ảnh By huynhphuchau
22 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ảnh By huynhphuchau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ảnh By huynhphuchau