Description

Tiến Luyến hiện là Nhà báo.

Profile Photo
Profile Photos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions
General Info
 
First Name:
Luyến
Last Name:
Tiến
Sex:
Man
Country:
Vietnam
City:
Hà Nội
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by luyenldxh · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
08.11.2013
luyenldxh added new photo
2743 days ago
10.10.2013
luyenldxh added 2 new photos to album Ảnh phong cảnh
2772 days ago
09.10.2013
luyenldxh edited his profile info
2773 days ago
luyenldxh added new photo
2773 days ago
08.10.2013
luyenldxh edited his profile info
2774 days ago
luyenldxh commented on a photo

Cảm ơn vy.vy. Lần đầu tiên mình Up ảnh tham gia trang này.

Vũ khúc trên sông
Công việc mưu sinh của người dân hoà quyện với sông nước, mây trời đẹp như một bản tình ca.
 
2774 days ago
luyenldxh added new photo
2774 days ago · 3 comments3 comments
luyenldxh edited his profile info
2774 days ago
07.10.2013
luyenldxh added new avatar
2775 days ago
luyenldxh changed avatar
2775 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Photos By luyenldxh