Đóng góp Chương Trình Hạt Mầm Xanh 2015 (Viewed 6718 times)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
Các bạn thân mến.

Các khoản đóng góp cho chương trình Hạt Mầm Xanh đến trước ngày 27/02/2015 vẫn thể hiện trong topic đóng góp cho HMX 2014 và tại đây sẽ thể hiện tồn năm 2014 chuyển qua nhé các bạn. 

Tổng số tiền tồn từ 2014 chuyển qua: 74.613.023 đồng 
   Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
Danh sách đóng góp cho Hạt Mầm Xanh 2015

1 Kathy Bui       500,000 (HX)
2 Kim Võ       500,000 (HX)
3 Phương Anh       500,000 (HX)
4 Trần Thị Minh Trang    1,000,000 (HX)
5 Thảo (Ms , bạn Minh Ttrang)    1,000,000 (HX)
6 Hà Thanh (anh)    1,000,000 (HX)
7 Nga Hồ (MNM)    1,000,000 (HX)
8 Trần Hùng (Yamaha)    1,000,000 (HX)
9 Xuân Vinh Cướp Biển    5,000,000 (HX)
10 Kim Ngân (bạn anh Tiến)    3,000,000 (HX)
11 Congu    1,000,000 (HX)
12 BOW Le Trinh   100 usd (HX)
13 Hoàng Hải        500,000 (HX)
14 TheKID Bụng Bự    5,000,000 (hx)
15 Quang Bảo    5,000,000 (hx)
16 Ho Xung     3,000,000 (hx)
17 Thanh Macro (anh)    5,000,000(hx)
18 Mai Thành Tiến    5,000,000 (HX)
19 Thái Quốc (gia đình anh Tiến)    2,500,000 (HX)
20 Phương My(gia đình anh Tiến)    2,500,000 (HX)
21 Quang Thái (gia đình anh Tiến)    2,000,000 (HX)
22 Huỳnh Hữu Đức (gia đình anh Tiến)       500,000 (HX)
23 TA Hà Nội (anh)    5,000,000  (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
24. Bác Hừng Đông 500.000 đ (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
25. Em gái Huế 1.000.000 đ( HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
26.chú Hải Long An 1.000.000 đ (HX)
27.Tuannm 100 usd (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
28.Chị Hồng Nga ( bạn HX) 1.000.000 đ (HX)
29.Anh Tâm Nguyen Hữu (Hội ĐBHZ & MCH ) 2.000.000 đ
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
30.Chi Trâm Phan 1.000.000 đ (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
31.Hienmtd 500.000 đ (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
32- Phan Văn Thượng (Long An): 1.000.000 (HX)
33- Farmer: 5.000.000 (HX)
Moderator
05-09-2007
Bài viết: 85
Đánh giá: 6
34.Em gái HoXung 1:  500.000 đ HX
35.Em gái HoXung 2: 500.000 đ HX
1-10 của 60
1
2
3
4
Đóng góp Chương Trình Hạt Mầm Xanh 2015