Những cuộc thi trước

Để đánh dấu 15 năm hành trình bảo vệ nụ cười Việt Nam, chương trình phối hợp với các diễn đàn nhiếp ảnh mở cuộc thi “ NỤ CƯỜI VIỆT” để  tôn vinh sự tự tin, hạnh phúc của những nụ cười đẹp.

Cuộc thi do Công ty Unilever VN tổ chức.

Kết thúc trong 797 ngày trước
Những cuộc thi trước