Past Contests

Để đánh dấu 15 năm hành trình bảo vệ nụ cười Việt Nam, chương trình phối hợp với các diễn đàn nhiếp ảnh mở cuộc thi “ NỤ CƯỜI VIỆT” để  tôn vinh sự tự tin, hạnh phúc của những nụ cười đẹp.

Cuộc thi do Công ty Unilever VN tổ chức.

Ends 2448 days ago
Past Contests